Menu
Rezervace
Jméno
Příjmení
Telefon

Zasílání novinek

Zde si můžete nastavit Váš účet pro bezplatný odběr aktualit e-mailem. Součástí každé e-mailové aktuality je také URL adresa pomocí níž můžete odběr KDYKOLIV zrušit.
###CLIENT_NAME_SHORTCUT### garantuje,
že Vaši e-mailovou adresu neposkytne třetím osobám.
Popis hotelu

Hotel Radějov

Známá a vyhlášená rekreační oblast Radějova se nachází na Jižní Moravě, v podhůří Bílých Karpat, nedaleko od Strážnice, v okrese Hodonín. Hotel Radějov se nachází v tiché lokalitě údolí Radějovky nad přehradní nádrží Lučina, v srdci Moravského Slovácka, proslulém tradiční pohostinností, folklórem, stále živými lidovými tradicemi a především dobrým vínem.
Celý areál byl již dříve vyhlášeným rekreačním zařízením "LETKA", podniku Let Kunovice. Později se začal užívat název hotel Letka, nebo penzion Letka. Vzhledem k tomu, že od roku 2002 se Letka Lučina jmenuje Hotel Radějov, zůstal zachována vzpomínka alespoň jako restaurace Letka.

Právě poloha udává tón jedinečnosti tohoto místa, který přitahoval člověka již od nepaměti. Již před více jak čtyřmi tisíci lety se usadil na nedalekém kopci Šumárník, kde je dodnes dobře patrné keltské hradiště.
Jsou to přírodní unikáty na Vojšických lukách chráněné UNESCO. Především naleziště divoce rostoucích orchidejí na Čertoryjích, jež těsne sousedí s Hotelem Radějov. Dančí obora, s další další unikátní přírodní rezervaci Kůtky.
Ale jsou to i místní lidé žijící na Horňácku a Dolňácku, jejich nářečí, zvyky a obyčeje, udávají koloryt celému Slovácku. Díky jejich umu a píli můžeme dnes ochutnávat nejvzácnější plody zdejší země, jako je vynikající vinná réva, slivky, či oskeruše, největšího ovocného stromu Evropy.
Hotel Radějov leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty na území vyhlášeném jako biosférická rezervace v systému NATURA 2000, v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Čertoryje. Okolní příroda je opravdu krásná a unikátní. Nijak to však neomezuje Vaši touhu tuto krásu si užít a poznávat. Můžete se volně pohybovat kamkoliv, kdykoliv a s kýmkoliv se podělit o tyto zážitky.

letecky_snimek_CMYK.jpg